1 op de 3 immigranten komt uit EU zelf: ‘Creëer in heel Europa goede arbeidsomstandigheden’

31 oktober 2022 · Leestijd 2 min

Nederland kent dit jaar de grootste bevolkingsgroei in tijden. Eén op de drie immigranten komt uit de EU zelf en maakt gebruik van het vrije verkeer om hier te wonen en werken. Dit komt mede door onze extreem flexibele arbeidsmarkt, zegt Europarlementariër Thijs Reuten (PvdA).

“Het vrije verkeer van personen is één van de grote verworvenheden van onze Europese interne markt”, zegt Reuten in Dit is de Dag. “Dat zijn mensen die ook reageren op de vraag die er in Nederland is. Dat is de keerzijde van dit recht.”

Volgens hem blijft deze toestroom aanhouden zolang we distributiecentra blijven bijbouwen en tekorten hebben in allerlei sectoren. Wordt het tijd om dit Europese recht ter discussie te stellen? Niet zomaar, vindt hij.

“Voordat we dat doen, moeten we eerst goed nadenken over de tekorten die we zelf hebben en onder andere worden veroorzaakt door de extreem flexibele arbeidsmarkt in Nederland”, zegt hij. “Die maakt het ook heel aantrekkelijk voor mensen uit de rest van Europa. Ten tweede maken wij Nederlands zelf ook massaal van dit recht gebruik om ergens anders te vestigen en te werken.”

Uitgebuit

Daarbij wijst hij erop dat een deel van de arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen, ook nog eens uitgebuit worden. “Als we dat aanpakken en zorgen voor goede huisvesting, dan kunnen we daar een antwoord op bieden.”

In heel Europa moeten goede arbeidsvoorwaarden worden gecreëerd, zegt hij. “Dat betekent dat ook in Nederland het minimumloon omhoog moet. Naast het feit dat de arbeidsvoorwaarden verbeterd moeten worden, moet er ook gehandhaafd worden.”

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren