Burenjurist: 'Belangrijk om bij burenruzie met elkaar in gesprek te blijven'

30 januari 2023 · Leestijd 3 min

Een brullende warmtepomp of luidruchtige bouwvakkers: Achmea Rechtsbijstand ziet het aantal burenruzies over verduurzaming toenemen. Het is allereerst heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, zegt burenjurist Sharon Bremer. "Zodat je elkaar in de ogen kunt kijken: wat is nou eigenlijk daadwerkelijk het probleem en kunnen we dat samen oplossen?"

Afgelopen jaar werden er bij Achmea Rechtsbijstand 886 geschillen tussen buren over warmtepompen en airco’s behandeld, vertelt Bremer in Dit is de Dag (Radio 1). "Het gaat met name om geluidsoverlast. Zo worden units te dicht op de erfgrens geplaatst. Vooral als het bij slaapkamers is, kan dat onrechtmatige hinder veroorzaken."

Bij het plaatsen van de pomp wordt niet altijd nagedacht over de minst overlastgevende plek, ziet Bremer: "Mensen denken na over wat ze een mooie plek vinden en plaatsen de pomp ergens waar ze ‘m zelf niet kunnen zien. Dat is dan aan de kant van de buren."

Ook op het gebied van zonnepanelen komen geschillen voor: "Bij rijtjeswoningen leggen mensen zonnepanelen te ver door op het dak van de buren. Dat is overbouw", zegt Bremer. "Of ze leggen ze op een ondoordachte locatie en hebben vervolgens last van de hoge bomen in de tuin van de buren."

'Ga in gesprek'

Het eerste advies bij zo’n conflict is om met elkaar in gesprek te gaan, zegt de burenjurist. "Als er ook na een eerste advies geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt de zaak door mij en mijn collega’s behandeld."

Mediation kan helpen om het gesprek met elkaar aan te gaan. "Zodat je elkaar in de ogen kunt kijken: wat is nou eigenlijk daadwerkelijk het probleem en kunnen we dat samen oplossen? Door de unit misschien te verplaatsen naar een locatie waar deze voor niemand hinder veroorzaakt."

Een andere optie is om de gemeente in te schakelen voor een handhavingsverzoek. "Maar dat is eigenlijk niet iets wat je wilt, want de verhoudingen tussen buren worden er niet beter op."

Onrechtmatige hinder

Om echt tot onrechtmatige hinder te komen moet je wel wat in handen hebben, zegt Bremer. "In Nederland hebben buren best wat van elkaar te accepteren. Sinds 2021 zijn er wel nieuwe normen opgenomen in het Bouwbesluit: de geluidsnormen op de perceelgrens mogen maximaal 40 decibel bedragen. Komen de buren daarboven, dan heb je natuurlijk al meer in handen om zo’n beroep op onrechtmatige hinder te kunnen onderbouwen."