CDA-Kamerlid: 'Asielinstroom moet met 80 procent omlaag'

31 oktober 2022 · Leestijd 3 min

Om de bevolkingsgroei in te perken moet de asielinstroom fors omlaag, vindt CDA-Kamerlid René Peters. “Als ik een concreet getal zou moeten noemen, zou ik zeggen dat het met 80 procent naar beneden moet. Want we gaan dit niet volhouden.”

Wat Peters voorstelt, is onmogelijk zonder allerlei internationale verdragen open te breken of uit de Europese Unie te stappen. Nederland moet zich namelijk aan allerlei internationale afspraken houden, zoals het VN-vluchtelingenverdrag en het recht van de Europese Unie. Daarin staat onder meer dat iedere vluchteling recht heeft op bescherming en ook dat asielzoekers allerlei rechten hebben, bijvoorbeeld dat ze niet naar het land van herkomst teruggestuurd mogen worden als ze daar risico lopen op vervolging.

“Ik begrijp dat, maar mijn wedervraag is simpel”, zegt Peters in Dit is de Dag. “Is er überhaupt een grens aan de hoeveelheid problemen die we hier kunnen oplossen? Wat mij betreft is die grens er wel en zijn we die op dit moment fors aan het overschrijden.” De hoge bevolkingsgroei is volgens hem onder andere een probleem vanwege het woningtekort. 

Peters zegt alle methoden die nodig kunnen zijn om de asielinstroom omlaag te krijgen te willen onderzoeken. “Ik denk dat we de luxe op den duur gewoon niet hebben om te zeggen van: dit is niet realistisch en dat kan juridisch niet omdat we een verdrag hebben. Als we kijken hoeveel mensen op de hele wereld in grote nood zijn en hier willen komen omdat ze daar gewoon geen menswaardig bestaan kunnen opbouwen, dan zit er geen grens aan en houden we dat met geen mogelijkheid vol.”

Arbeidsmigranten

Slechts een beperkt deel van de migratiestroom naar Nederland bestaat uit asielzoekers. Van januari tot september 2022 deden 34.613 mensen een asielaanvraag in Nederland, terwijl er zich in diezelfde periode bijna 320 duizend immigranten in Nederland vestigden. 

Een andere manier die Peters ziet om de instroom naar beneden te krijgen, is door te kijken naar de rol van arbeidsmigranten in de Nederlandse economie. “Willen we een economie waarbij we op vrij grote schaal distributiecentra blijven bouwen, waarbij we om die te vullen mensen uit Oost-Europa halen om dat werk te komen doen?” 

“Of zeggen we met z’n allen: misschien is dat niet wat we willen, want je betaalt niet alleen de kosten voor de goedkope kleding die je in huis haalt, maar ook voor de huisvesting van mensen en voor integratie in wijken waar mensen het ook niet makkelijk hebben?”

Hoewel er vrij verkeer van personen en goederen is binnen de Europese Unie, zullen arbeidsmigranten hier niet heenkomen als er geen werk voor ze is, zegt Peters. “We moeten dus beter nadenken over wat voor arbeidsmarkt we hier willen hebben.”

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren