De klimaattop in Egypte

3 november 2022 · Leestijd 3 min

Dit jaar vindt de klimaatconferentie plaats in Egypte. Van 6 tot en met 18 november komen daar honderden mensen samen die op een bepaalde manier bij het klimaatdebat betrokken zijn. Hoe ziet zo'n klimaatconferentie eruit? En wat voor meningen leven er over deze klimaattop?

Dit jaar vindt de klimaatconferentie plaats in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. omen afgevaardigden uit vrijwel alle landen bijeen om het samen te hebben over de internationale klimaatproblematiek. Dit doen ze op de Conference of Parties (COP), georganiseerd door de Verenigde Naties. De conferentie is de 27e van de Conference of the Parties en wordt daarom ook wel aangeduid als COP27.

Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten laat weten dat ondanks de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne er nog steeds haast gemaakt moet worden in het maken van afspraken over meer mondiale klimaatactie.

De Egyptische minister van klimaat Yasmine Fouad, geeft aan dat de top een duidelijke Afrikaanse signatuur zal krijgen. Onder meer de financiering van de kosten van het tegengaan van klimaatverandering vormt een belangrijk onderwerp. Financiën zullen ook een hoofdonderwerp op de agenda zijn. Bijvoorbeeld de financiële steun aan arme landen voor de energietransitie en compensatie voor loss and damage

Wat gebeurt er tijdens zo'n top? Klimaatexpert Louise van Schaik geeft daar antwoord op: 

Vijf vragen over de klimaattop in Egypte

Lees ook over:

Vijf vragen over de klimaattop in Egypte

Tegelijk is er ook veel kritiek op de klimaattop die in Egypte wordt georganiseerd. Zo lijkt het erop dat de mogelijkheid voor Milieu- en mensenrechtenactivisten om op de top te protesteren beperkt zullen worden door het autoritaire regime van het land. Ook was er veel te doen rondom de hoofdsponsor van de top, Coca-Cola, die bekend staat als de grootste plasticvervuiler ter wereld.

Hoe kijken anderen hier tegenaan? Lees daarvoor de volgende perspectieven:

Perspectieven

Klimaatactivisten staan voor een moeilijke keuze: de klimaattop die deze maand in Egypte plaatsvindt boycotten, vanwege het gebrekkige mensenrechtenbeleid van het gastland? Of wel gaan om dat probleem ter plekke aan de kaart te stellen? Klimaatactivist en theoloog Rozemarijn van ‘t Einde kiest voor dat eerste:

Dit is waarom klimaatactivist Rozemarijn van 't Einde de klimaattop boycot

Lees ook over:

Dit is waarom klimaatactivist Rozemarijn van 't Einde de klimaattop boycot

Klimaatverandering veroorzaakt wereldwijd op veel plekken schade, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Ze vindt dat er meer oog moet komen voor de impact van klimaatverandering:

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Miljoenen mensen worden nu al door klimaatverandering getroffen’

Lees ook over:

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Miljoenen mensen worden nu al door klimaatverandering getroffen’

'Ik noem de klimaattop ook wel eens het klimaatcircus', zegt Pieter Pauw, onderzoeker klimaatbeleid aan de TU Eindhoven. Ondanks dat Nederland de afspraken die op de vorige klimaattop in Glasgow zijn gemaakt niet nakomt en het proces langzaam gaat, vindt hij de internationale klimaatonderhandelingen wel waardevol:

Onderzoeker klimaatbeleid: 'Internationale klimaatonderhandelingen moeten verdedigd worden'

Lees ook over:

Onderzoeker klimaatbeleid: 'Internationale klimaatonderhandelingen moeten verdedigd worden'