Derk Stegeman (PKN Den Haag): 'Help asielzoekers met klanken van protest naar de overheid'

15 september 2022 · Leestijd 2 min

Kerken hebben te lang gezwegen over het asielbeleid, stelt Derk Stegeman, betrokken bij de Protestantse Kerk in Den Haag. Hij noemt het belangrijk om er als kerk te zijn voor mensen in nood, maar tegelijk een kritische houding tegenover het beleid van de overheid te hebben.

"De kerken moeten niet zwijgen, maar ze moeten wel goed nadenken over wat ze kunnen doen en niet zomaar een overheid gaan helpen die tot nu toe zo onbetrouwbaar overkomt", aldus Stegeman eerder in Dit is de Dag. "We moeten als kerk niet met de overheid in gesprek, maar eerst naar de mensen toe gaan die daar in Ter Apel slapen en met hen in gesprek gaan. Dat zijn de eerste mensen voor wie wij als kerken iets kunnen doen." 

"Wanneer bijvoorbeeld alle dominees naar Ter Apel zouden gaan neem je op een andere manier initiatief om het gesprek met de overheid aan te gaan", zegt hij. "Bovendien helpt het om vanuit het perspectief van de mensen die onze hulp nodig hebben op te treden omdat je minder in het systeem zit en afhankelijk bent van bureaucratische regels." Daarbij onderstreept Stegeman wel het belang om je kerkelijke positie in het achterhoofd te houden. "Het is belangrijk om vanuit zo'n initiatief je onafhankelijke positie bewaart en daarbij ook je scherpte om kritiek te leveren naar de overheid." 

"Als je als kerk handelt vanuit het perspectief van de mensen die buiten slapen, gaat dat helpen onder een scherp protest. Dat is een protest naar een overheid waarvan je denkt: 'we hebben nog niet gezien dat je dit probleem wil oplossen'." Volgens Stegeman is het ook de verantwoordelijkheid van de kerk om de overheid aansprakelijk te houden voor het gevolgde asielbeleid. "Dat protest mag sterker klinken dan ik soms hoor."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren