Directeur van noodhulporganisatie SUN Nederland: 'Het bestaansminimum moet omhoog'

8 december 2022 · Leestijd 4 min

De afgelopen maanden zijn het aantal aanvragen voor financiële noodhulp bij Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) erg gestegen. Nathalie Boerebach, directeur van de noodhulporganisatie, wijdt dat onder meer aan het feit dat het bestaansminimum te laag is ingesteld. "Zowel uitkeringen als het minimumloon moeten worden verhoogd."

"Waar het op neerkomt, is dat een hele groep mensen hun huishoudboekje niet rond krijgt", zegt Boerebach. "Ook al werken ze heel hard, de uitgaven tellen tot meer op dan de inkomsten. Door bijvoorbeeld hoge woonlasten, energierekening en boodschappen. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om te kunnen leven." Wat Stichting Urgente Noden Nederland graag wil zien is allereerst een verhoging van het bestaansminimum door het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen.

Bestaansminimum

De steun die iemand van de overheid ontvangt, hangt af van het zogenaamde bestaansminimum. Dat houdt in: een volgens de overheid gekozen bedrag waar je van zou kunnen leven in Nederland. Dit is nu vastgesteld op 1460 euro netto per maand voor alleenwonenden. "Je wordt geacht te kunnen leven van dit bedrag, maar in de praktijk zien we dat dit veel mensen niet goed lukt", aldus Boerebach. 

Het bestaansminimum wordt door het Centraal Bureau Statistiek en Centraal Plan Bureau, op basis van berekeningen van het Budgetinstituut Nibud, vastgesteld. "Daar wordt een standaard voor genomen. Ergens moet je gemiddelden gaan nemen, daar ontkom je niet aan", stelt Boerebach.

Toch is het geen reëel bedrag, vindt ze. "Mensen worden ook geacht ervan te sparen zodat zij een buffer hebben als bijvoorbeeld de wasmachine kapot gaat. Het lijkt op een andere werkelijkheid te berusten. Als je energierekening van 200 euro naar 900 euro gaat of als je gaat scheiden en alleen een dure woning moet huren. Hoe moeten mensen zonder buffers dat oppakken en daarnaast ook nog sparen?" 

Te veel verdienen

Mede door de inflatie, hoge woon- en energielasten en de coronacrisis hebben mensen het financieel moeilijker. Daarbij is er een groep mensen die tussen wal en schip valt, namelijk degenen die nét iets te veel verdienen. Ze hebben geen recht op toeslagen, subsidies of ondersteuning door de Voedselbank, maar kunnen van hun inkomen niet rond komen. "Als je een tientje te veel verdient kom je voor bepaalde voorzieningen al niet meer in aanmerking", aldus Boerebach.

Wanneer mensen nergens meer terecht kunnen voor financiële ondersteuning komen ze bij SUN-noodhulpbureaus terecht. "We ondersteunen alle mensen die een urgente nood hebben. We zien mensen met een uitkering, maar ook mensen met een vast inkomen", zegt Boerebach.

In tegenstelling tot veel andere partijen gaat een SUN-noodhulpbureau uit van het besteedbaar inkomen. Dus het geld wat je overhoudt aan het einde van de maand om van te leven, niet het geld dat er binnen komt. "Als je op papier 40 duizend verdient, maar je veel kwijt bent aan alimentatie en het aflossen van een grote schuld kun je aan het eind van de maand toch nog maar vijf euro op zak hebben", stelt Boerebach.

Verbetering van het systeem

Daarnaast kan er in het systeem ook nog een hoop worden verbeterd, vindt Boerebach. "Het beleid is gedecentraliseerd en de regelgeving is heel complex. Het is in alle gemeenten anders. Er zijn vaak wel veel voorzieningen, maar die worden onvoldoende gevonden door de mensen die ze nodig hebben." 

Ook noemt Boerebach het feit dat je veel dingen op een ingewikkelde manier moet aanvragen. "Zou je dingen niet standaard moeten krijgen als uit jouw registratie blijkt dat je een bepaald inkomen hebt? En beseffen instanties wel voldoende dat we veel gedigitaliseerd hebben terwijl veel mensen daar niet in mee kunnen komen? Veel mensen die ondersteuning behoeven, hebben geen toegang tot internet, kunnen de taal niet spreken of hebben geen ervaring met een computer."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren