Dit is de Kwestie: moet de natuur op slot voor de mens?

15 maart 2023 · Leestijd 2 min

De komst van de wolf roept veel discussie op. Is er wel plek voor dit roofdier in ons land? Of moeten we als mens zelf juist een pas op de plaats maken?

De terugkeer van de wolf in Nederland heeft het debat op scherp gezet. Ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen die woensdag gehouden worden vormt de wolf in verschillende provincies een belangrijk thema. Is er wel plek voor dit roofdier in ons land?

Dit is de Kwestie draait die vraag om: want is er eigenlijk nog wel plek voor ons mensen, in al die natuur? In het dichtbevolkte Nederland moeten we misschien wel radicalere keuzes maken, zoals bijvoorbeeld ‘mensvrije zones’ in natuurgebieden: een paradijs voor planten en dieren. 

De cijfers

In Nederland bestaat zo’n 20 procent van het landoppervlak uit beschermde natuur. Dat wil niet zeggen dat die natuur helemaal met rust gelaten wordt: zo wordt er wel volop gerecreëerd en bijvoorbeeld hout gekapt. Slechts 5 procent van de beschermde natuur is ongerept. Op die plekken kan de natuur helemaal haar gang gaan.

Moet de natuur op slot voor de mens?

Leonie Vestering is Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren en vindt dat we natuurgebieden meer met rust moeten laten. "De invloed van de mens is desastreus. Het kan niet zijn dat we alles maar benutten voor de mens."