Dit is waarom rijkdom begrensd zou moeten worden

18 april 2023 · Leestijd 3 min

Er moet een hogere belasting komen op hogere vermogens, vindt politiek filosoof en limitarist Dick Timmer. "Het brengt onze politieke gelijkheid en kansengelijkheid in gevaar", zegt hij in Dit is de Kwestie (EO).

Limitaristen vinden dat rijkdom oneerlijk verdeeld is in Nederland. Een relatief kleine groep miljonairs heeft 28 keer meer vermogen dan alle niet-miljonairs bij elkaar. Dat is volgens hen onrechtvaardig. Rijken hebben namelijk een grotere ecologische voetafdruk, belasten het milieu zwaarder, leven gezonder en dus langer en hebben meer politieke invloed.

Sommige limitaristen pleiten daarom zelfs voor 100 procent belasting boven de limiet van hun vermogen. Je mag dan bijvoorbeeld niet meer dan 2,2 miljoen euro bezitten. Alles wat je boven dat bedrag bezit, moet je afstaan aan de staat.

'Rijkdom brengt gelijkheid in gevaar'

Extreme rijkdom levert verschillende problemen op, zegt Dick Timmer. "Het brengt onze politieke gelijkheid en kansengelijkheid in gevaar. Heel concreet zie je bijvoorbeeld grote bedrijven die zeggen: als hier de belasting omhooggaat, dan vertrekken we ergens anders heen."

Daarnaast wijst hij er op dat in Nederland één op de negen kinderen in armoede opgroeit. "Dat betekent bijvoorbeeld geen geld om naar de sportschool te gaan of naar de bibliotheek te kunnen", zegt Timmer.

Een derde reden voor het gevaar van rijkdom is volgens Timmer het klimaat. "Het klimaat verandert. Dat heeft een enorme maatschappelijke impact. En wat je bij de superrijken ziet, is dat een deel van hun consumptie enorm klimaatbelastend is."

Maatschappelijk waardevol

Timmer vindt dat rijkdom bij moet dragen aan gelijkheid. "We zien dat er veel kapitaal is bij mensen die dat niet per se nodig hebben of daar gelukkiger van worden. En tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan financiële buffers, aan mogelijkheden om uit armoede te komen en om mee te gaan met de veranderende maatschappij."

Dat is een 'mismatch', vindt Timmer. "Ik denk dat we in een land als Nederland daarover in debat moeten kunnen gaan", zegt Timmer. "We moeten nagaan: kunnen we er niet voor zorgen dat die rijkdom maatschappelijk waardevol wordt ingezet?"

‘Vermogen hoger belasten’

De oplossing? Timmer pleit voor een bovengrens aan het vermogen dat iemand bezit. "De limiet is het punt waarop jouw aanspraak wegvalt. Dat kan bijvoorbeeld via de erf- en schenkbelasting."

Een andere manier om die grens te stellen, is door te kijken naar de manier waarop we inkomsten belasten, zegt de politiek filosoof. "Vermogen wordt op dit moment veel lager belast dan inkomen, wat betekent dat mensen die werken eigenlijk harder moeten werken en dat hun lasten hoger zijn. Wat je kunt doen, is heel simpel zeggen: we gaan de belasting op inkomen uit vermogen verhogen en we verlagen de belasting op arbeid."

Moet er een limiet aan rijkdom komen? Die vraag staat woensdag 19 april centraal in Dit is de Kwestie (EO), om 22:17 uur op NPO 2. Na afloop is de uitzending terug te zien op NPO Start.

Wat vind jij van dit standpunt?

Kies één van de opties en bekijk hoe de meningen over dit artikel verdeeld zijn.

Misschien vind je dit artikel een goed verhaal of misschien vind je de mening toch wat kort door de bocht. Je kan dan op de knop drukken die wat jou betreft de mening in het artikel het best omschrijft. Nadat je je mening gegeven hebt door op één van de knoppen te klikken, zie je meteen hoe andere bezoekers het artikel beoordelen - en dat kan nog best verrassend zijn!