Filosoof Paul van Tongeren: 'Een kloof bestaat waar mensen elkaar niet meer kennen'

6 oktober 2022 · Leestijd 2 min

"Wanneer we kijken naar het onderscheid tussen boer en stedeling denk dat die kloof er wel degelijk is", stelt filosoof en Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren. De reden daarvan ligt volgens hem bij de onzichtbaarheid van het boerenbedrijf.

"Er is een gebrek aan kennis en vertrouwdheid met het boerenbedrijf", zegt Van Tongeren. "Dat komt omdat we daar nog maar weinig van zien. Zelfs de spullen uit de winkel komen nog maar voor een heel klein deel uit dat boerenbedrijf in onze omgeving. De meeste producten komen uit het buitenland. We zien nauwelijks iets, de boerenbedrijven zijn grote fabrieken geworden."

Toch kunnen we dit gemakkelijk oplossen, stelt Van Tongeren. "Ik denk dat een kloof daar bestaat waar mensen elkaar niet meer kennen. Mensen beginnen met het overbruggen van de kloof door kennis van elkaar te krijgen. Zo zijn de mensen die naar landwinkels gaan slechts een kleine groep. Je zou eigenlijk alle kinderen van de lagere school een aantal keren naar een boerenbedrijf moeten gaan om dat te leren kennen."

Paasvuur
Wanneer je kijkt naar tradities zie je ook dat mensen die het niet kennen het niet begrijpen, vertelt Van Tongeren. "Interessant is bijvoorbeeld de ontwikkeling dat er naar beide domeinen, zoals vuurwerk in de stad en het paasvuur in het dorp anders gekeken wordt. Er zijn omstandigheden waardoor je van bepaalde tradities afstand moet nemen, in zowel de stad als het platteland. Maar zelfs waar die partijen het eens zijn verstaan ze elkaar toch niet."

"Eén ding dat we in ieder geval moeten realiseren, is dat iets wat je in periodes van decennia niet zomaar kunt veranderen, dat het geduld nodig heeft. We moeten niet blijven afwachten, maar volhouden in een strijd die we nu voeren voor het milieu. We moeten niet aannemen dat we van de ene dag op andere dag kunnen veranderen, maar zorgen dat we geduldig blijven."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren