Financieel adviseur: 'Kijk bij praten over loonstijging ook naar pensioen'

17 januari 2023 · Leestijd 3 min

De inflatie bereikte vorig jaar het hoogste niveau ooit en dat betekent dat je salaris van toen nu een stuk minder waard is. Hoe moet je daar als werknemer mee omgaan? Financieel adviseur Paul van der Kwast legt uit.

De cao-lonen stegen vorig jaar met gemiddeld 3,8 procent, bleek deze week uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. Dat is historisch gezien hoog, maar nog altijd een stuk lager dan de inflatie, die rond de tien procent lag. Anders gezegd: werknemers konden gemiddeld minder kopen met hun salaris dan het jaar ervoor.

Vooral voor mensen met een laag inkomen is dat vervelend, zegt Van der Kwast. Bij die groep maken de energiekosten een relatief groot deel uit van hun inkomen, en die zijn sterk gestegen. “Het wettelijk minimumloon stijgt dit jaar met ruim tien procent, dus vooral mensen die daar net boven zitten hebben pech. Zij hebben met hun kleine portemonnee wel te maken met stijgende kosten, maar worden daar minder voor gecompenseerd.”

Meestijgen met inflatie

Vakbonden vinden dat werkgevers de lonen mee moeten laten stijgen met de inflatie, zodat de koopkracht van werknemers behouden blijft. Is dat een realistische eis om tijdens het jaargesprek aan je werkgever te stellen? Dat ligt eraan, zegt Van der Kwast. 

Allereerst is koopkracht een ingewikkeld begrip. “In de Rotterdamse haven stijgen de lonen nog automatisch mee met de inflatie en daar werden ze met bijna 17 procent verhoogd. Maar die 17 procent is gewoon een momentopname. Inmiddels weten we dat de inflatie over vorig jaar rond de 10 procent was, en die zal nog verder dalen.”

Daarnaast is de situatie ook niet bij elk bedrijf hetzelfde. “Het verschilt echt per sector, maar over het algemeen zijn de lonen achtergebleven bij de bedrijfswinsten”, zegt Van der Kwast. “Bij IT-bedrijven is dat bijvoorbeeld het geval. Daar zouden hogere loonstijgingen best gerechtvaardigd zijn.” Kijk dus vooral goed naar hoe het bedrijf het financieel doet en pas daar je verwachtingen op aan. 

Winstdeling

En denk ook eens aan alternatieve manieren van beloning. “Werkgevers hebben vaak moeite met het structureel verhogen van salarissen, omdat ze dan in de problemen kunnen komen in tijden dat het slechter gaat”, zegt Van der Kwast. “Het is minder eng om lonen te laten ‘meeademen’ met de conjunctuur. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken dat je als werknemer meedeelt in de winst.”

Tot slot is het goed om te checken of je werkgever een (goede) pensioenregeling heeft. “Ik kom in mijn werk steeds meer bedrijven tegen waarbij dat niet zo is, mogelijk omdat veel opkomende sectoren nog geen cao hebben die voor de hele bedrijfstak geldt. Mensen hebben vaak niet door dat het om enorme bedragen gaat. Let daar dus ook op, want dat kan soms meer uitmaken dan een wat hoger loon.”

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren