FNV: 'Werknemer moet zelf kunnen bepalen of hij thuis of op kantoor werkt'

8 juni 2022 · Leestijd 2 min

Vakbond FNV vindt dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen over waar zij werken, of dat nu thuis is op kantoor. Dat zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. 'Dat past bij moderne arbeidsverhoudingen.'

"Voor de beroepen waar dat mogelijk is, vinden we dat werknemers meer zeggenschap zouden moeten krijgen om te bepalen waar ze werken", zegt Kitty Jong. "Natuurlijk is het wel van belang dat dat in goed overleg met de werkgever gebeurt." Daarbij maakt de aard van het beroep wel uit: "De helft van de beroepsbevolking heeft een beroep waarbij niet of nauwelijks thuisgewerkt kan worden, dus voor hen gaat die keuzevrijheid heel vaak niet op."

Volgens Jong klopt het zeker niet dat werknemers thuis minder productief zouden zijn. "Veel werkenden geven aan thuis juist productiever te zijn, omdat ze minder worden gestoord. Bovendien is tijdens de thuiswerkperiode in coronatijd gebleken dat thuiswerkers alleen maar méér zijn gaan werken. Wij hebben daar overigens ook wel zorgen over in het kader van werkdruk, en daarom zijn wij ook een groot voorstander van een wettelijk recht op onbereikbaarheid."

Binnenkort wordt het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ besproken in de Tweede Kamer. FNV steunt dit voorstel. "Deze wet zorgt ervoor dat werknemers meer zeggenschap krijgen om zélf te bepalen waar ze werken", zegt Jong. "Dat past bij moderne arbeidsverhoudingen. Een eenzijdige verplichting door de werkgever is dus niet aan de orde. Alleen als een thuiswerkverzoek onredelijk is of door een werkgever echt niet in te passen is, mag een werkgever een verzoek weigeren."

FNV kan zich voorstellen dat hybride werken (deels thuis en deels op kantoor) voor veel werknemers ideaal is. "De ideale verhouding zal voor iedereen verschillend zijn, want dat hangt af van onder meer je type werk en thuissituatie."

Lees ook deze perspectieven op thuiswerken:

Baas uitzendbureau: 'Thuiswerkers zijn veel minder productief'

Lees ook over:

Baas uitzendbureau: 'Thuiswerkers zijn veel minder productief'
Organisatiepsycholoog: 'Ga om tafel of mensen thuis of op kantoor willen werken'

Lees ook over:

Organisatiepsycholoog: 'Ga om tafel of mensen thuis of op kantoor willen werken'