Gaan we het klimaatdoel 2030 alleen halen met extra belastingen?

18 april 2023 · Leestijd 2 min

Het ziet er niet naar uit dat de klimaatdoelstellingen gaan worden gehaald. Daarom zoekt klimaatminister Rob Jetten naar maatregelen om ervoor te zorgen dat het in 2030 wél lukt om 60 procent minder CO2 uit te stoten.

Volgens een speciale klimaatcommissie kunnen we de klimaatdoelstellingen alleen halen met maatregelen die iedereen gaat voelen in de portemonnee. Maandag debatteerde de Tweede Kamer over verschillende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het duurder maken van gas, een vlees- en zuiveltaks of hogere vliegbelasting. Deze voorstellen komen uit de aanbevelingen van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat (IBO).

Dit soort maatregelen zullen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meteen voelen in hun portemonnee. Het verhogen van energiebelasting maakt aardgasgebruik duurder, het invoeren van een vlees- en zuiveltaks zal mensen die minder geld te besteden hebben aan de boodschappen meteen raken en het verhogen van belastingen op voertuigen zal zorgen voor hogere aanschafkosten.

Daarom in Dit is de Dag (NPO Radio 1) de vraag: kunnen we alleen met dit soort extra pijnlijke maatregelen om de klimaatdoelstellingen halen of kan het ook anders?

Dit zijn de perspectieven

Rob van Tilburg van Natuur & Milieu denkt dat de voorgestelde maatregelen heel goed zijn om als Nederland de klimaatdoelen te kunnen halen. "Het is een eerlijk pakket, de lasten worden goed over de sectoren verdeeld en waarmee we met zekerheid de CO2-reductie van 60 procent kunnen halen."

Natuur & Milieu: Extra maatregelen zijn nodig om klimaatdoelen te halen

Lees ook over:

Natuur & Milieu: Extra maatregelen zijn nodig om klimaatdoelen te halen

Hans Grünfeld van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), een belangenbehartiger van de grootverbruikers van gas, water en elektriciteit, denkt juist dat deze maatregelen ervoor zorgen dat de Nederlandse economie schade lijdt. "Ook zorgt het ervoor dat de uitstoot van CO2 niet hier, maar ergens anders plaatsvindt."

VEMW: 'Bij extra klimaatmaatregelen vertrekken bedrijven naar het buitenland'

Lees ook over:

VEMW: 'Bij extra klimaatmaatregelen vertrekken bedrijven naar het buitenland'