Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'Door vervoersarmoede raken mensen steeds meer geïsoleerd'

14 februari 2023 · Leestijd 3 min

De Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee juicht het idee toe om mensen met een krappe beurs gratis met het openbaar vervoer te laten reizen. "Op pad kunnen gaan betekent veel meer dan van A naar B kunnen reizen. Als je niet mobiel bent, dan is ontmoeten lastig en ligt eenzaamheid op de loer."

Daarmee reageert hij op het plan van GroenLinks en Partij van de Arbeid om onder meer te experimenteren met gratis OV voor mensen met een laag inkomen. In de provincie Utrecht wordt al een soortgelijke proef gedaan: sinds half september kunnen ouderen met een krappe beurs ook gratis met het OV rijden. "Daarmee willen we vervoersarmoede tegen gaan."

Vervoersarmoede is als een sluimerende ziekte, zegt Schaddelee. "Mensen raken steeds meer geïsoleerd. Op pad kunnen gaan en mobiel kunnen zijn, betekent veel meer dan van A naar B kunnen reizen. Het geeft invulling aan je dag, je kunt onder de mensen zijn en betekenisvolle dingen doen zoals zorg verlenen of ander werk."

Wel vraagt hij zich af of het plan van GroenLinks en PvdA daadwerkelijk verschraling van het OV tegengaat: "Als er veel mensen met het OV gaan reizen omdat het gratis wordt, leidt dat niet tot meer inkomsten voor de vervoerders. Maar er moeten wel meer bussen, materieel en personeel ingezet worden. Daaraan is nu een tekort."

Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot het OV, vindt de gedeputeerde. “Als je niet mobiel bent, dan is ontmoeten lastig en ligt eenzaamheid op de loer. Je kunt niet komen waar je zou willen komen. Dat maakt meedoen moeilijk en eenzaamheid groter."

Geen OV betekent voor velen: geen mobiliteit, zegt Schaddelee. "Het OV is voor veel mensen een levensader, naar het werk, de markt of oma. Als je die mobiliteit niet hebt, is dat sociale armoede. Ouderen in onze provincie die zijn aangewezen op een AOW-uitkering hebben het niet altijd gemakkelijk. Vaak is de sociale en financiële drempel hoog om op bezoek te gaan bij vrienden, familie of kennissen. Het openbaar vervoer kan hen echter over de streep helpen."

Gratis OV voor ouderen

In de provincie Utrecht zijn er nu zo’n 2400 gratis abonnementen uitgegeven aan ouderen met een smalle beurs. Daarmee kunnen zij gratis met het openbaar vervoer reizen. Het daadwerkelijke gebruik hiervan moet na afloop van de proef duidelijk worden.

"In een onderzoek onder de eerste 600 deelnemers gaf zestig procent aan dat ze het abonnement willen gebruiken om familie en vrienden te bezoeken", zegt Schaddelee. "Een bijna even grote groep, 59 procent, noemt medisch bezoek als doel. Bijna de helft van de deelnemers verwacht ‘veel vaker’ gebruik te gaan maken van het OV met dit abonnement."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren