Hebben mensen met een beperking recht op seks?

13 januari 2023 · Leestijd 2 min

Op veel zorgplekken is het nog een ongemakkelijk onderwerp: hoe om te gaan met patiënten of cliënten met seksuele behoeftes waar ze zelf geen invulling aan kunnen geven. Moeten zij beter geholpen worden?

Gehandicapte mensen en anderen met een zorgindicatie moeten beter geholpen en gefaciliteerd worden bij sekszorg, betogen Joke Storm van Stichting Tiresias en Linda Duits deze week in dagblad NRC. Als het nodig is zelfs met belastinggeld. Volgens hen heerst er nog een taboe op handicap en seksualiteit.

Ook in Den Haag speelt het onderwerp. Eind november werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van Wieke Paulusma (D66) waarin wordt opgeroepen om een beleidsvisie te ontwikkelen over seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking. Deze moet sekszorg ondersteunen en stimuleren en het taboe erop tegengaan.

Perspectieven

Seks is een basisbehoefte, zegt Joke Storm van Stichting Tiresias. Zij vindt het heel belangrijk dat mensen met een beperking hierbij geholpen worden, als het nodig is met zorggeld. "Het is een essentieel deel van je functioneren in het leven."

Joke Storm van Stichting Tiresias: 'Seks is een mensenrecht'

Lees ook over:

Joke Storm van Stichting Tiresias: 'Seks is een mensenrecht'

Gezondheidsecoom Wim Groot vindt het geen goed idee om sekszorg voor mensen met een beperking te financieren vanuit zorggeld. "De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om mensen deel te laten nemen aan de samenleving. Ik denk niet dat je seks nodig hebt om deel te nemen aan de samenleving."

Gezondheidseconoom Wim Groot: 'Zorggeld is niet bedoeld voor sekszorg'

Lees ook over:

Gezondheidseconoom Wim Groot: 'Zorggeld is niet bedoeld voor sekszorg'