Heeft de monarchie toekomst?

19 september 2022 · Leestijd 2 min

Ruim zeventig jaar zat ze op de Britse troon: koningin Elizabeth. Onder toeziend oog van miljarden kijkers, werd ze maandag begraven.

Een baken van rust en stabiliteit voor haar land en de wereld: zo noemde premier Rutte haar. Met het overlijden van koningin Elizabeth valt één van de bekendste en langst regerende staatshoofden weg. Wat betekent haar overlijden voor het voortbestaan van de monarchie? En grijpen andere landen dit moment aan om los te komen van de kroon?

Tijdens haar kroning in 1953, vond er al een discussie plaats of het koningshuis nog wel van deze tijd was. Toch was ze mateloos populair, vooral onder 65-plussers. Jonge Britten zien meer in een gekozen staatshoofd. De verwachting is dat de discussie opnieuw oplaait, nu haar beduidend minder populaire zoon Charles het stokje overneemt. Hij is meer uitgesproken dan zijn moeder en er is al de nodige reuring rondom zijn persoonlijke leven geweest. 

Draagvlak voor de monarchie 
Vorig jaar signaleerde onderzoeksbureau Ipsos een significante afname van het draagvlak voor de monarchie in Nederland. Dit jaar is dat stabiel gebleven. Wel is het vertrouwen in koning Willem-Alexander fors gedaald: had in 2020 nog 76 procent vertrouwen in het staatshoofd, is dat dit jaar afgenomen tot slechts 47 procent.

Heeft de monarchie toekomst?

Lees deze perspectieven:

Historicus Wim Berkelaar denkt dat de Britse monarchie nog een lange toekomst tegemoet gaat, maar betwijfelt of dit ook geldt voor het Nederlandse koningshuis:

Historicus Wim Berkelaar: 'Nederlandse monarchie is kwetsbaarder dan de Engelse'

Lees ook over:

Historicus Wim Berkelaar: 'Nederlandse monarchie is kwetsbaarder dan de Engelse'

Volgens koningshuiskenner Reinildis van Ditzhuyzen kan het koningshuis zeker tegen een stootje, maar hangt het wel af van degene die het invult:

Koningshuiskenner Reinildis van Ditzhuyzen: ‘Voortbestaan van de monarchie hangt af van degene die het invult’

Lees ook over:

Koningshuiskenner Reinildis van Ditzhuyzen: ‘Voortbestaan van de monarchie hangt af van degene die het invult’

Historicus Maarten van Rossem vindt koningshuizen 'moderne poppenkast', maar verwacht dat ze stand houden zolang ze niks te vertellen hebben:

Maarten van Rossem: ‘Monarchieën functioneren alleen als ze niks te vertellen hebben’

Lees ook over:

Maarten van Rossem: ‘Monarchieën functioneren alleen als ze niks te vertellen hebben’

Volgens historicus Karwan Fatah-Black is het belangrijk dat het Koninklijk Huis aandacht heeft voor haar rol bij het slavernijverleden, om zo haar eigen toekomst veilig te stellen:

Historicus: ‘Koninklijk Huis moet aandacht hebben voor koloniaal verleden om toekomst veilig te stellen’

Lees ook over:

Historicus: ‘Koninklijk Huis moet aandacht hebben voor koloniaal verleden om toekomst veilig te stellen’