Heeft de zware industriesector energiesteun echt nodig?

17 oktober 2022 · Leestijd 2 min

Ook de zware industriesector vraagt de overheid om steun bij de hoge energieprijzen. Tegelijk werd afgelopen week bekend dat veel grote industriebedrijven jarenlang te weinig hebben gedaan om energie te besparen.

Vorige week vroeg de zware industriesector, bij monde van voorzitter Ingrid Thijssen van het VNO-NCW, om steun bij de hoge energieprijzen. Steeds meer fabrieken in de basisindustrie leggen hun werk in (deels) stil. "‘Het stilleggen van grote delen van de basisindustrie in Europa door de hoge energieprijzen is gevaarlijk voor de strategische onafhankelijkheid van Europa op lange termijn. Ook kan het de Europese verduurzamingsstrategie ondermijnen."

Tegelijk berichtte dagblad Trouw afgelopen donderdag dat veel grote industriebedrijven te weinig doen om energie te besparen, ondanks dat hier wetgeving over is. Daarom wil het kabinet deze bedrijven dwingen om alsnog energie te besparen, door bijvoorbeeld zuinigere machines en isolatie. Ook wil het kabinet de handhaving verbeteren. 

 Is steun echt noodzakelijk voor de zware industriesector? En hoe zorgen we ervoor dat grote bedrijven meer bereid zijn om energie te besparen?

Sectoreconoom Albert Jan Swart vindt dat Europa goed moet kijken naar steun: "We dreigen het risico de zware industrie kwijt te raken en afhankelijk te worden."

Sectoreconoom: ‘Zware industrie loopt het risico kapot geconcurreerd te worden’

Lees ook over:

Sectoreconoom: ‘Zware industrie loopt het risico kapot geconcurreerd te worden’

Kunstmestfabrikant Yara Sluiskil, één van de grootverbruikers, zegt er alles aan te doen om gas te besparen, maar dat zaken als isoleren veel geld en menskracht kosten:

Gasgrootverbruiker: ‘Paar duizend kuub gas besparen kost te veel geld en menskracht’

Lees ook over:

Gasgrootverbruiker: ‘Paar duizend kuub gas besparen kost te veel geld en menskracht’

Derk Loorbach, hoogleraar transitiekunde, vindt het een goed idee om grote industriebedrijven meer druk op te leggen om energie te besparen. Daarbij pleit hij voor een fundamentele herbezinning op de industriesector:

Hoogleraar transitiekunde: ‘Leg grote industriebedrijven meer druk op om energie te besparen’

Lees ook over:

Hoogleraar transitiekunde: ‘Leg grote industriebedrijven meer druk op om energie te besparen’