Hoogleraar drinkwaterzuivering: 'Realiseer grote Nederlandse drinkwaterwerken'

23 augustus 2022 · Leestijd 2 min

Hoogleraar drinkwaterzuivering Doris van Halem oppert een ‘grote Nederlandse drinkwaterwerken’ om de droogte aan te pakken. 'Er kan gebruik worden gemaakt van andere bronnen voor water dan grondwater.'

Een grote Nederlandse drinkwaterwerken met een collectief nationale aanpak: dat is dé oplossing volgens Doris van Halem voor pleit om de droogte tegen te gaan. “Hiermee maken we onze investering in de drinkwatervoorziening groter. Als we gaan wachten tot mensen minder water gaan gebruiken lopen we achter en gokken we met drinkwater en daarmee met de volksgezondheid.” 

De term drinkwaterwerken heeft iets weg van de Deltawerken zoals die zijn gerealiseerd in Zeeland, alleen zijn deze gebouwd om het water tegen te houden. Twee kanten zijn van belang, zegt ze. "Allereerst infiltratie en bergen. We laten veel water wegstromen in de winter waardoor we in de zomer in de knel komen. Daarnaast kunnen we gebruik maken van meerdere bronnen. We boren nu vooral naar grondwater, maar er kan misschien ook gebruik worden gemaakt van rivierwater of misschien zelfs van zeewater.” 

Vergunningen en bureaucratie zouden obstakels kunnen zijn van haar grote plan. Nederland is een waterland en bestaat daarom ook voor een groot deel uit partijen die samen beslissingen maken over dat water. "Voor er een vergunning op tafel ligt kan er veel tijd overheen gaan."

“Een paar dingen zijn wel snel te realiseren, kijk bijvoorbeeld naar de industrie", zegt ze. "We hebben een aantal grootgebruikers en die zouden kunnen overwegen om over te stappen naar andere bronnen voor drinkwater, denk aan zeewater of zelfs hergebruik van afvalwater. Dat is een constante bron die het hele jaar doorstroomt.”

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren