Hoogleraar Raymond Gradus: laat burgers geen plastic afval scheiden

15 juli 2022 · Leestijd 2 min

Volgens hoogleraar Raymond Gradus moeten we stoppen de burger de opdracht te geven pmd te scheiden.

Hoogleraar Beleid en Economie aan de VU, Raymond Gradus, is groot tegenstander van het zogenoemde Diftar-systeem. Hierin betalen burgers per zak restafval, zodat ze worden gestimuleerd om afval te scheiden. Dit is echter onhandig en zorgt niet voor een beter milieu, denkt Gradus.

"Uit onderzoek blijkt, vooral bij pmd, dat de opbrengst minder wordt", vertelt hij. Gradus wijst erop dat er vaker restafval tussen het bij pmd-afval (plastic, metaal, drinkpakken) terecht komt, waardoor daarvan dus minder bruikbaar is om te recyclen. 

Voormalig wethouder Axel Boomgaars is wél voorstander van Diftar. Hij reageert op Gradus:

Wethouder: Diftar is beter voor het milieu en goedkoper

Lees ook over:

Wethouder: Diftar is beter voor het milieu en goedkoper

Gradus is voorstander van een ander systeem: nascheiding. Hierbij wordt pmd-afval gewoon bij het restafval gegooid en gaat een grote machine vervolgens de recyclebare stukken plastic, metaal en de juiste drinkpakken eruit halen. "Een machine weet heel precies uit te halen wat de goeie soorten plastic zijn", vertelt hij.

Als voorbeeld geeft hij drankpakken met restafval eraan: die moeten bij het restafval, maar dat weet bijna niemand. "Dat is heel moeilijk om te bepalen voor burgers. Laat dat toch een machine doen, die worden daar steeds beter in." Hij vindt dat je het burgers zo makkelijk mogelijk moet maken: "Vermoei mensen nou niet..."

In Arnhem lukte het de SP om Diftar af te schaffen via een referendum. Ook die partij is voorstander van nascheiden, vertelt fractievoorzitter Gerrie Elfrink.

'Verplicht afval scheiden leidde in Arnhem tot enorme bende op straat'

Lees ook over:

'Verplicht afval scheiden leidde in Arnhem tot enorme bende op straat'

Bron foto: MeJudice