'Ik heb moeite met uitsluitend de ‘tekortsectoren’ subsidiëren'

1 maart 2023 · Leestijd 2 min

Het moet voor een breed publiek zijn, niet alleen voor 'tekortsectoren'.

We weten mensen die willen werken in die ‘tekortsectoren’ ook niet goed te vinden waardoor mensen allerlei drempels ervaren om te gaan leren,” zegt Verduyn. “De STAP-subsidie helpt bij het bereiken van een doelgroep met een lager opleidingsniveau of ZZP’ers die minder vanzelfsprekend toegang hebben tot ontwikkelen en leren. Dan is zo’n eerste positieve ervaring een goede stimulans om dat vaker te gaan doen.” 

Veel regelingen

“Er zijn nogal wat verschillende regelingen, zoals het Groeifonds of Leven Lang Ontwikkelen,” vertelt Verduyn. “Waarom maken we er niet één fatsoenlijke regeling van met verschillende doelstellingen die je daarmee behaalt?”

Verduyn is overtuigd dat je daarmee een positieve leerervaring kunt faciliteren voor mensen die daar normaliter minder toegang tot hebben en tegelijkertijd de problemen in de ‘tekortsectoren’ kunt aanpakken.

STAP-fan

Verduyn prijst Sociale Zaken voor hun dappere aanpak van de subsidie. “We gaan gewoon beginnen, anders komt die hele regeling er nooit. En dan gaan we gedurende de uitvoering bijstellen en aanscherpen.” Verduyn vindt het “een goede gang van zaken.”

“De STAP-subsidie is beter dan de Fiscale Scholingsaftrek,” vervolgt Verduyn. “Die werd vrijwel uitsluitend gebruikt door hoger opgeleiden, in tegenstelling tot de STAP-subsidie waar ongeveer de helft ten hoogste een MBO-vooropleiding heeft gehad.”