Is het terecht dat huisartsen geen vertrouwen hebben in het Zorgakkoord?

13 september 2022 · Leestijd 2 min

Huisartsen hebben het Integraal Zorgakkoord afgewezen, omdat ze geen vertrouwen hebben in de naleving van de afspraken.

Dat was maandag de uitkomst van een stemming onder leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Huisartsen willen het akkoord niet ondertekenen, tenzij er binnen 3 maanden op belangrijke punten aan hun randvoorwaarden wordt voldaan.

Aan de afspraken in het akkoord zelf ligt het niet: de huisartsen hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de afspraken ook daadwerkelijk door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit worden nageleefd. Zo willen ze onder meer zeker weten dat zij meer tijd kunnen besteden aan patiënten en dat hier bekostiging voor is.

In het Integraal Zorgakkoord, dat op de planning staat om volgende week tijdens Prinsjesdag gepresenteerd te worden, staan in grote lijnen alle afspraken vastgelegd rond de zorg voor de komende vier jaar.

Huisarts Hedwig Vos legt uit waarom er onvoldoende vertrouwen vanuit haar beroepsgroep is:

Huisarts Hedwig Vos: ‘Afspraken uit Zorgakkoord moeten ook nagekomen worden’

Lees ook over:

Huisarts Hedwig Vos: ‘Afspraken uit Zorgakkoord moeten ook nagekomen worden’

Zorgeconoom Marcel Canoy vindt dat niet alleen de overheid, maar ook huisartsen moeten worden gecontroleerd op naleving van het akkoord:

Zorgeconoom: ‘Huisartsen moeten zich zelf ook committeren aan het Zorgakkoord’

Lees ook over:

Zorgeconoom: ‘Huisartsen moeten zich zelf ook committeren aan het Zorgakkoord’

Wat vind jij?

Ik ben na dit artikel
omdat ik