Joke Storm van Stichting Tiresias: 'Seks is een mensenrecht'

13 januari 2023 · Leestijd 2 min

Mensen met een handicap moeten beter geholpen en gefaciliteerd worden als het gaat om sekszorg, vindt Joke Storm van Stichting Tiresias. Deze stichting zet zich in voor de seksuele rechten van mensen met een beperking. "Seks is een essentieel deel van het functioneren in je leven."

Het is een veelzijdig probleem, zegt Storm in Dit is de Dag (Radio 1). "Als mensen niet in staat zijn om zelf te regelen dat er iemand komt om intieme aanraking en seksualiteit te realiseren, moeten ze daarbij geholpen worden. In een instelling willen medewerkers dat vaak wel, maar dat vinden ze heel moeilijk."

Dit komt omdat er tijdens de opleiding weinig aandacht aan wordt besteed, zegt Storm. "Ook wordt er in de instellingen vaak een beetje om gelachen. Of wordt er gezegd: zo belangrijk is dat nou ook weer niet. Terwijl het een essentieel deel van het functioneren van je leven is."

Mensenrecht

Volgens Storm is seks zelfs een mensenrecht. Daarvoor baseert ze zich onder meer op de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het VN-verdrag en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "Seks is een basisbehoefte."

Volgens haar is het ook goed voor de gezondheid: “Als je geen invulling kunt geven aan seksualiteit, heeft dat direct gevolg. We zien in de praktijk veel voorbeelden van mensen die er bijvoorbeeld rustig van worden. Het is heel gezondheidsbevorderend."

Zorggeld

Een manier om het taboe te doorbreken, zou volgens haar kunnen door sekszorg te financieren vanuit de overheid. "Als mensen niet in staat zijn om daar zelf actief in op te treden, vind ik dat we die mensen financieel moeten helpen en dat er een beroep gedaan zou moeten kunnen worden op zorg. In België is dit al vanaf 2008 aan de orde."

Mensen die er zelf niet toe in staat zijn, geholpen moeten worden, vindt Storm. "Mensen met ernstige beperkingen, die niet in staat zijn om seksualiteit te beleven, zijn gemiddeld ook mensen die een heel klein budget hebben om van te leven. Zij kunnen het niet betalen."

Wat vind jij?

Ik ben na dit artikel
omdat ik