Moet het bejaardentehuis terugkomen?

26 januari 2023 · Leestijd 2 min

Honderden ziekenhuisbedden door het hele land worden bezet door oudere patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. De oorzaak: er zijn te weinig plekken in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of in de thuiszorg.

Dat blijkt uit een rondgang van het Algemeen Dagblad. Intussen worden operaties uitgesteld en moet de spoedeisende hulp soms dicht. 

De doorstroming wordt bemoeilijkt omdat verpleeghuizen, revalidatiecentra en de thuiszorg met hun eigen capaciteitsproblemen kampen. Zo is er een wachtlijst van 20.000 bedden in de verpleeghuiszorg. 

Is er een oplossing voor dit prangende probleem? Moeten bijvoorbeeld de bejaardentehuizen terugkomen?

Perspectieven

In het Maastricht UMC liggen tientallen (vooral oudere) patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, zegt capaciteitsmanager Esther Peters. Dit gaat ten koste van inhaalzorg na de coronaperiode:

'Verkeerd bezette bedden gaan ten koste van inhaalzorg'

Lees ook over:

'Verkeerd bezette bedden gaan ten koste van inhaalzorg'

Om de doorstroming vanuit het ziekenhuis te verbeteren, moet er een landelijke beddendatabank komen, vindt Anneke Sipkens, directeur van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen:

Directeur Ouderenbond ANBO: 'Er moet landelijke beddendatabank komen'

Lees ook over:

Directeur Ouderenbond ANBO: 'Er moet landelijke beddendatabank komen'

Op dit moment worden te veel taken toebedeeld aan verpleegkundigen en verzorgenden die iemand anders ook prima zou kunnen doen, zegt Kamerlid Liane den Haan:

Kamerlid Liane den Haan: 'Laat iemand anders de bedden in de zorg opmaken'

Lees ook over:

Kamerlid Liane den Haan: 'Laat iemand anders de bedden in de zorg opmaken'