Moet het referendum worden ingevoerd?

9 februari 2023 · Leestijd 2 min

Onder SP-kamerlid Renske Leijten wordt opnieuw een poging gedaan om een correctief referendum in te voeren. Met zo’n regeling kan de Nederlandse bevolking bepaalde wetsvoorstellen tegenhouden, nadat ze door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd.

Het is een terugkerende kwestie: deze stemming is de vierde in vier decennia. Om het referendum in te voeren, moet er twee keer over worden gestemd. De eerste keer is een gewone meerderheid in de Tweede Kamer nodig, maar voor de tweede stemronde is in beide Kamers een tweederde meerderheid nodig. Vorig jaar strandde het voorstel in de tweede ronde.

Reden voor Leijten om het nog een keer te proberen. in een opiniestuk in de Volkskrant zegt ze: ‘Ik zie het als mijn taak om zo’n gewenste grondwetswijziging voor te bereiden voor de volgende Kamerverkiezingen. Het moet lukken om voor die tijd dit wetsvoorstel door beide Kamers te krijgen. Dan kan het ook een onderwerp zijn in de verkiezingscampagne.’

Perspectieven

Patrick van Schie is directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Hij is een voorstander van het referendum, en ziet het als een manier om de kloof tussen de regering en de bevolking te verkleinen.

Patrick van Schie: 'Met het referendum kan de bevolking aan de noodrem trekken'

Lees ook over:

Patrick van Schie: 'Met het referendum kan de bevolking aan de noodrem trekken'

Maarten van Rossem is historicus en een tegenstander van het referendum. Hij ziet het referendum als een ondemocratische manier om de mening van het volk door ‘de besluitvorming heen te fietsen’.

Maarten van Rossem: 'Ik vind het referendum vrij stompzinnig'

Lees ook over:

Maarten van Rossem: 'Ik vind het referendum vrij stompzinnig'