Moeten we de ouderenzorg anders gaan inrichten?

25 oktober 2022 · Leestijd 2 min

De ouderenzorg heeft het zwaar. Er is een grote vraag naar bedden en een tekort aan personeel. Momenteel staan er 22.000 ouderen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis. Moeten we ouderen langer thuis laten wonen of zijn er andere oplossingen mogelijk?

Het kabinet wil mensen langer thuis laten wonen, zogeheten clusterwoningen bijbouwen én meer inzetten op digitalisering en robots, zo vertelde zorgminister Helder deze week tijdens de begrotingsbehandeling. "Doorgaan op dezelfde voet met verzorgingstehuizen gaat niet werken als je kijkt naar de beschikbaarheid van medewerkers. We kunnen de verzorgingshuizen bouwen, maar we kunnen de bezetting niet meer aan. Ook sluiten we aan bij een trend waar mensen ervoor kiezen om langer thuis te blijven wonen. We moeten de zorg in thuissituatie beter organiseren", aldus Helder. 

Moeten we de ouderenzorg anders gaan inrichten?

Zorg voor ouderen in hun eigen dorp of wijk. Door het mobiliseren van mensen in de omgeving kan de druk op de zorg minder worden, zegt Jos de Blok. Als zorgondernemer en eigenaar van Buurtzorg houdt hij zich al een aantal jaar bezig met het kijken naar de mogelijkheden om de zorg anders in te richten:

Jos de Blok (Buurtzorg) over tekort ouderenzorg: 'Zet mensen in de wijk of buurt in voor informele zorg'

Lees ook over:

Jos de Blok (Buurtzorg) over tekort ouderenzorg: 'Zet mensen in de wijk of buurt in voor informele zorg'

Zorg in huis door mantelzorgers is volgens Marita de Kleijne, voorzitter van Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en zelf werkzaam in een verpleeghuis, niet de oplossing voor het tekort in de ouderenzorg. We kunnen beter voorbereidingen treffen, stelt De Kleijne:

Marita de Kleijne (Voorzitter V&VN): 'Tref nu voorbereidingen met 60-plussers'

Lees ook over:

Marita de Kleijne (Voorzitter V&VN): 'Tref nu voorbereidingen met 60-plussers'

Tien jaar geleden had je nog verzorgingshuizen, voor ouderen die niet de intensieve zorg van een verpleeghuis nodig hadden maar niet thuis konden of wilden wonen. Dat moet terugkomen, vindt JA21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij:

JA21-Kamerlid: 'Breng bejaardentehuizen terug'

Lees ook over:

JA21-Kamerlid: 'Breng bejaardentehuizen terug'

Minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, legt uit waarom het nieuwe kabinetsplan 'Wonen en Zorg voor Ouderen' een goede oplossing is voor de groeiende vraag naar ouderenzorg. Hierin gaat het voornamelijk over het realiseren van geschikte ouderenwoningen, ook wordt er gekeken naar de wensen van ouderen zelf: