Onderzoeker migratierecht Carolus Grütters pleit voor een spoedwet huisvesting voor asielzoekers uit Ter Apel

26 augustus 2022 · Leestijd 2 min

Is er een oplossing voor de crisis bij asielzoekerscentrum Ter Apel? Carolus Grütters, onderzoeker bij centrum voor migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen, pleit voor kleinere azc's en een spoedwet huisvesting voor asielzoekers.

Ter Apel is het grootste asielzoekerscentrum van Nederland. De capaciteit van dit Groningse azc ligt dan ook op tweeduizend personen. De afgelopen tijd was zelfs dit aantal te klein om alle asielzoekers van een slaapplaats te voorzien. Opmerkelijk is de suggestie van Carolus Grütters: hij streeft naar meerdere kleine azc's en ook naar een spoedwet voor huisvesting.

"Onderzoek laat zien dat in Groningen, wanneer de opvang kleiner wordt, je minder beveiliging en voorzieningen nodig hebt en dat mensen sneller integreren en sneller aan het werk kunnen. Ook is er minder vijandigheid vanuit omwoners en juist meer gastvrijheid richting de asielzoekers", vertelt Grutters. Het realiseren van kleinere opvangen brengt wel meer uitdaging met zich mee als het gaat om organisatie, accommodatie, personeel en voorzieningen. 

Daarnaast kan een wet over huisvesting een oplossing bieden. "Wanneer je een wet introduceert die elke gemeente verplicht om naar verhouding van inwoners asielzoekers op te vangen, neem bijvoorbeeld 30 asielzoekers per tienduizend, kan dit ook ruimte bieden. Hiermee is ook de discussie van gemeentes die niet zo groot zijn of al veel asielzoekers hebben opgelost, het wordt namelijk eerlijk verdeeld."

Op wat voor termijn zou dit kunnen worden gerealiseerd? "Een spoedwet kan al klaar zijn in drie maanden. De reden waarom dat nog niet is gebeurd is denk ik omdat er al lang kabinetten zijn die niet vinden dat er op rijksniveau iets geregeld moet worden. Ze leunen achterover en leggen het op de provincie of gemeentes. Dit had veel eerder gezien kunnen worden, maar ze hebben hun kop in het zand gestoken", aldus Grütters

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren