Politicoloog: 'Dubbele politieke functies bieden juist kansen'

26 januari 2023 · Leestijd 3 min

Moet het stapelen van politieke functies verboden worden? Politicoloog Simon Otjes ziet juist kansen: "Sommige problemen kunnen we er juist mee oplossen als er mensen meebeslissen met ervaring in de praktijk."

Partij Volt pleit voor een wettelijk verbod op het stapelen van politieke functies. Maar Otjes ziet niet zo snel een probleem in het feit dat politieke functies gecombineerd worden, vertelt hij in Dit is de Dag (Radio 1).

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Eerste Kamer, zegt hij: "Dat is het mooiste voorbeeld waar je juist mensen met misschien wel een dubbele pet wil hebben. Regeringsbeleid moet naar de gemeente toe of de provincie, en vervolgens is er niemand in de Eerste Kamer die ervaring heeft met uitvoerbaarheid vanuit de praktijk. Daar zou je juist misschien wel meer vertegenwoordigers willen hebben met die lokale binding."

Bijvoorbeeld als het gaat om bijstand, zegt hij. "Als de gemeente hier verantwoordelijk voor wordt, wat betekent dat dan? Dan is het goed mensen te hebben die er ervaring en voeling mee hebben. Volgens mij kunnen we er juist problemen mee oplossen waar we nu mee te maken hebben, als we het lokale perspectief misschien vaker zouden meenemen.”

Dat wil niet zeggen dat belangenverstrengeling niet voorkomt, of de schijn ervan: "De lokale politiek gaat daar wel beter mee om dan de landelijke politiek. Daar word je geacht om niet mee te stemmen als je een belang hebt. In de Tweede en Eerste Kamer kan je je niet onthouden van stemmingen."

Ideologische visie

Belangrijk als je een dubbelfunctie hebt, is dat je met dezelfde visie naar onderwerpen kijkt, zegt hij: "Als je als partij een logische visie hebt en zegt: hier staan wij voor, dan betekent dit dat als jou een vraag wordt gesteld op lokaal of provinciaal niveau, dat je dan hetzelfde antwoord geeft. Omdat je vanuit diezelfde visie gekeken hebt.”

In de praktijk gebeurt het dat beslissingen op beide lagen terugkomen, zegt hij. “Zo heeft de provincie echt een rol bij het controleren van gemeentebelastingen. Maar als je dat doet op basis van een coherentie visie en je aan de regels houdt, is het volgens mij geen probleem."

Niet meestemmen

Een makkelijkere oplossing om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, vindt hij om politici in de Eerste en Tweede Kamer zich te laten onthouden van een stemming als ze zelf een belang hebben bij een beslissing. "Dat vereist dat we de regels veranderen. Dan is het probleem van Volt gelijk opgelost, zonder dat we de waardevolle rol van dubbelfuncties uit het raam gooien."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren