Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: ‘Zet leegstand in om kleinschalige opvangplekken te realiseren’

30 augustus 2022 · Leestijd 2 min

In Nederland is ruimte zat om extra plekken te maken voor asielzoekers en statushouders, vindt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Hij noemt het heel belangrijk dat dit dichtbij een stad of woonkern is.

Als Rijksbouwmeester geeft hij het Rijk onafhankelijk advies over de inrichting van de ruimte en maatschappelijke opgaven. Wat Veenstra betreft komt er een basis aantal woonheden in Nederland voor asielzoekers en statushouders.

Dat kan volgens hem juist in de tijden waarin er leegstand is: “Je kan gebruik maken van leegstand door het permanent af te stemmen op andere mensen die op zoek zijn naar tijdelijke woningen. Het verbinden met andere vragen uit de samenleving, dat is volgens mij de opgave waar we met z’n allen voor staan.”

Volgens de Rijksbouwmeester is er ruimte zat in Nederland om dit te kunnen realiseren: ook in steden en dorpen. “Het gaat erom hoe we die ruimte benutten. Er staan veel gebouwen leeg. Overheidsgebouwen, kerken en kantoren worden voor een deel ingezet en kunnen eenvoudig worden getransformeerd. Dat is relatief eenvoudig. Het gebouw bestaat al, je hoeft alleen de binnenkant aan te pakken.”

Korte verbinding

Daarbij is het belangrijk dat deze opvanglocaties dichtbij steden of woonkernen ondergebracht worden, zegt hij. “Er moeten korte verbindingen komen naar plekken waar mensen deel kunnen nemen aan de samenleving. De term nabijheid is daarin erg belangrijk. Op het moment dat je nabij voorzieningen en andere mensen bent, ben je als mens ook in staat om beter te kunnen functioneren.”

Volgens het asielplan van het kabinet moeten er in korte tijd 20.000 extra woningen voor statushouders bij komen. Volgens de Rijksbouwmeester moet dit snel te realiseren kunnen zijn. “Het is natuurlijk een complex vraagstuk, maar ik denk dat de oplossing wel meevalt. We zijn een land van ondernemers en mensen met veel daadkracht.”

Hij benadrukt  dat het in Nederland op nagenoeg alle opvanglocaties goed gaat: “Het is goed om dat verhaal te blijven vertellen. Juist op de kleinere plekken waar mensen letterlijk worden opgenomen door de lokale samenleving.”

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren