Stadsgeograaf: 'Letterlijk en figuurlijk is de afstand tussen platteland en de stad heel klein'

6 oktober 2022 · Leestijd 2 min

Volgens stadsgeograaf Willem Boterman is de kloof tussen stad en platteland in Nederland relatief klein als je dat vergelijkt met andere landen zoals de Verenigde Staten of Frankrijk. "Letterlijk en figuurlijk is de afstand tussen platteland en stad heel klein."

”
Dat neemt niet weg dat het bij de huidige crisis en andere crises wel degelijk belangen zijn die verbonden zijn met specifieke plekken in Nederland", zegt de geograaf. “De stikstofcrisis laat duidelijk zien dat die belangentegenstellingen bestaan en deze raakt nu gepolitiseerd en gepolariseerd.” 

Daarbij is het ook een electoraal winstmodel van sommige politieke partijen, zegt hij. “Er zijn partijen die er hele ferme standpunten over innemen en er zijn partijen die het liefst hun snor drukken in dit debat. Dat hangt ook samen met de vraag of dit een punt is waarop ze hun achterban kunnen mobiliseren.” 

Als voorbeeld noemt hij BoerBurgerBeweging, die heel duidelijk opkomt voor het belang van het platteland. “Het is niet heel gek dat ze hier een punt van maken, want ze hebben er belang bij dat dit een politiek issue wordt. En dat duidelijk wordt dat zij aan de kant van het platteland staan en zich dus ook afzetten tegen de stadse, niet-geïnformeerde analyse van wat het probleem is.”

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren