Tweede Kamerlid Don Ceder (CU): 'Stoppen met bewapening Oekraïne leidt juist tot meer onrecht en kwaad'

15 juni 2022 · Leestijd 2 min

Don Ceder, christen en tevens reservist bij de Landmacht, denkt dat het bewapenen van Oekraïne een rechtvaardige stap is. “Ik denk niet dat het neerleggen van de wapens in Oekraïne tot meer vrede leidt”, zegt hij. “Maar tot meer moorden, verkrachtingen, onrecht en kwaad.”

Ik denk dat oorlog altijd vermeden moet worden”, zegt hij.  “Tenzij er aan condities voldaan wordt waarop het niet anders kan. Volgens mij is dat nu het geval. Juist om vrede te kunnen stichten, is het soms nodig om je te kunnen verzetten tegen een agressor.”

Als je in de Bijbel naar christelijke uitleg bij geweld zoekt, denk ik dat er een legitimatie voor is, zegt Ceder. “Vooral voor een staat. Als staat heb je wel degelijk een verplichting richting je eigen burgers om die te beschermen als het moet, met het zwaard. Alles overwegend, is een rechtvaardige oorlog de oorlog die je moet voeren om waarlijke vrede te kunnen bereiken. Dat maakt soms dat je, hoe pijnlijk, de gevolgen moet dragen voor het oppakken van het zwaard. Dat gebeurt nu ook.”

Ik denk dat er geen sprake is van twee gelijke staten die elkaar bevechten, zegt Ceder. “Maar van een agressor dat een ander land is binnengevallen en is begonnen met vernietigen, moorden en plunderen. Als je dat overweegt, is een rechtvaardige oorlog de oorlog die je moet voeren om waarlijke vrede te kunnen bereiken. Dat maakt soms dat je, hoe pijnlijk ook, de gevolgen moet dragen voor het zwaard oppakken als staat. Dat gebeurt nu ook. Er was een hulpverzoek aan Nederland, daar hebben we echt flinke debatten over gehad tot op heden. Ik denk dat dit een rechtvaardige stap is geweest.”

Lees ook dit perspectief:

Thomas Quartier, theoloog des vaderlands: 'Voor mij is geweld geen optie'

Lees ook over:

Thomas Quartier, theoloog des vaderlands: 'Voor mij is geweld geen optie'