VEMW: 'Bij extra klimaatmaatregelen vertrekken bedrijven naar het buitenland'

18 april 2023 · Leestijd 3 min

De extra maatregelen die het kabinet wil nemen om het klimaatdoel van 2030 te halen, zullen ertoe leiden dat bedrijven hun productie verminderen en zich verplaatsen naar het buitenland, denkt Hans Grünfeld van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). "Het klimaat zal niet geholpen zijn met deze maatregelen als het gaat om de industrie."

Er wordt gesproken over maatregelen als het verhogen van prijzen voor gas, vlees en zuivel en een hogere vliegbelasting. Maar dit soort maatregelen helpen niet om de C02-uitstoot te verminderen, zegt Grünfeld in Dit is de Dag (NPO Radio 1). De VEMW is een belangenbehartiger van de grootverbruikers van gas, water en elektriciteit. "Bedrijven krijgen een extra heffing opgelegd, maar worden niet in staat gesteld om bijvoorbeeld de boiler aan te sluiten op elektriciteit in plaats van gas, omdat de netbeheerder weigert om ze aan te sluiten op het net."

Dat gebeurt ook in de praktijk, zegt Grünfeld: "Er zijn zelfs bedrijven in de regio Amsterdam die een aansluiting hebben, daar ook voor betaald hebben en die groot genoeg is om een elektroboiler aan te sluiten. Alleen weigert de netbeheerder gebruik te laten maken van de capaciteit die zij ooit bij die netbeheerder hebben gekocht."

Daarnaast duren volgens VEMW vergunningaanvragen veel te lang bij de overheid: "Het houdt projecten jarenlang op, dat is een van de grote barrières."

Heffingen

Dat klimaatverandering moet worden tegengegaan en dat er extra maatregelen moeten komen, daar is VEMW het mee eens. Maar bedrijven komen volgens hem niet verder: "Door hogere heffingen en lange wachttijden voor vergunningaanvragen komen we niet verder en kunnen bedrijven niks anders doen dan hun productie verminderen en die verplaatsen naar het buitenland, zegt Grünfeld. "Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een CO2-heffing en over het afschaffen van de vrijstelling van belasting op kolen voor bijvoorbeeld Tata Steel."

Voor elk probleem is een oplossing denkbaar, zegt Grünfeld. "Maar de oplossing ligt niet alleen bij het vragen van hogere heffingen van bedrijven. Dat is net als huurders van slechte tochtige huurwoningen hogere gaskosten opleggen om op die manier energiebesparing te bevorderen."

Oplossen

Hij vindt dan ook niet dat de vinger voldoende op de zere plek wordt gelegd: "Neem als voorbeeld dat netbeheerders een duidelijke taakstelling krijgen om ervoor te zorgen dat binnen een bepaalde tijd problemen worden opgelost. En als zij dat niet kunnen, dan moet iemand anders dat oplossen. Dat hoor ik in geen van de plannen."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren