Visserij-minister Piet Adema: 'Brandstofsteun vissers is steuntje in de rug'

17 november 2022 · Leestijd 3 min

Het kabinet biedt 10 miljoen euro brandstofsteun voor de visserij die kampt met hoge brandstofkosten, maar veel vissers vinden dit te laag. Het is dan ook een ‘steuntje in de rug’, aldus minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "We hopen dat de vissers in ieder geval ervaren dat het ministerie hun een zetje in de rug geeft. Maar er moet meer gebeuren voor de toekomst van de visserij."

De regeling, waarbij tot 30.000 euro per ondernemer beschikbaar wordt gesteld over een periode van drie jaar, staat voor alle vissers in de volle breedte ter beschikking, zegt Adema in Geld of je Leven. "Ik ken ook veel vissers die zeggen: dit is een steuntje in de rug en dat is ook hoe ik het noem. De problemen in de visserij zijn best groot, dat realiseer ik me ook heel goed."

Daarnaast is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de toekomst van de visserij, zegt hij. "De opgaven om tot een duurzame visserijsector te komen zijn groot. Daar hebben we nog veel gesprekken over te gaan. We moeten kijken hoe we met de visserij komen tot een duurzame visserij, die ook toekomstbestendig is."

Duurzame visserij

Naast de 10 miljoen euro voor brandstofsteun staat er volgens de minister een bedrag van 445 miljoen klaar om met de visserij te komen tot een duurzame visserij. "Daar zit ook een deel sanering bij en die willen we op een goede, ruimhartige manier toepassen."

De visserij hoort bij Nederland, zegt de minister. "Het is een relatief kleine, maar belangrijke sector in ons land. Het product wat de sector levert, vis, is een duurzaam product. Dus het is voor mij ook belangrijk om deze sector te blijven steunen. Vandaar dat ik graag met de sector in gesprek ga om te kijken hoe we dit nou gaan doen naar de toekomst toe."

In dat licht is de 10 miljoen die beschikbaar wordt gesteld voor brandstofsteun een soort overbruggingsregeling. "Ik snap best dat het voor de één steviger uitpakt dan voor de ander, dat realiseer ik me heel goed. Maar het is niet meer dan een kleine overbruggingsregeling, die belangrijk is. Maar belangrijker is dat we met elkaar aan de slag gaan om te komen tot een duurzame visserij."