VluchtelingenWerk: 'Asielplan is juridisch onhoudbaar en lost de opvangcrisis niet op'

30 augustus 2022 · Leestijd 2 min

Stichting VluchtelingenWerk is diep teleurgesteld over de asielplannen van het kabinet en wil de regering zelfs voor de rechter slepen. Volgens Sander Schaap zijn de plannen ‘juridisch absoluut niet houdbaar’ en weet het kabinet dit ook.

"Aan de ene kant zijn er een aantal maatregelen genomen die op zichzelf voor de langere termijn best goed zijn", zegt Schaap. "Zoals de ambities op het gebied van woningbouw. Aan de andere kant zien we een pakket maatregelen wat eigenlijk vluchtelingen die al in een ontzettend penibele situatie zitten, echt een trap na geeft.”

Het zijn mensen die al heel lang wachten tot zij eindelijk in de procedure komen, zegt Schaap. “Nu heeft het kabinet met de coalitiepartijen besloten dat zij zowel de periode waarin het IND mag beslissen over een asielaanvraag te verlengen en ook de gezinshereniging verder te vertragen. Dat gaat erop neerkomen dat mensen nog langer van hun gezin gescheiden gaan worden en ik lig daar wakker van.”

Volgens hem is er geen enkele twijfel dat het vertragen van gezinshereniging ingaat tegen de wet en weet het kabinet dit zelf ook. “Ik ben ervan overtuigd dat politici die aan tafel hebben gezeten ook weten dat dit geen stand houdt voor de rechter. Alleen het lelijke is dat de overheid dit doet zolang ze ermee wegkomt. Dat zal voorlopig ook gebeuren, omdat het lastig is om hier op te procederen.”

Volgens hem is het een welbewuste keuze om mensen nog langer van hun gezin te scheiden. “Het resultaat gaat niet zijn dat je de opvangcrisis oplost. Je krijgt misschien op de hele korte termijn een aantal mensen minder binnen, waardoor je de termijnen voor de asielaanvraag ook verder oprekt. Mensen gaan nog langer in een azc zitten, elke uitvoeringsdienst gaat straks sturen op 15 in plaats van 6 maanden. Dit probleem wordt alleen maar groter en over 3 maanden zitten we hier weer.”

Wat vind jij?

Ik ben na dit artikel
omdat ik