VVD-Kamerlid Fahid Minhas: 'Gratis OV leidt juist tot meer CO2-uitstoot'

14 februari 2023 · Leestijd 3 min

VVD-Kamerlid Fahid Minhas is kritisch op het plan van GroenLinks en PvdA om mensen met een laag inkomen gratis met het OV te laten reizen. Ook als het gaat om duurzaamheid: "Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat gratis openbaar vervoer niet leidt tot minder autoverbruik."

In de toekomst zouden de twee partijen zelfs gratis openbaar vervoer voor iedereen in Nederland willen. "Inhoudelijk vind ik dat niet slim", zegt het Kamerlid in Dit is de Dag (Radio 1). "In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld hele goedkope OV-kaarten gehad en in Luxemburg is het gratis. Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat gratis OV niet leidt tot minder autoverbruik, maar juist tot meer OV-gebruik. Dus de CO2-uitstoot gaat omhoog."


Daarbij wijst hij erop dat de punctualiteit van het OV-netwerk in Duitsland een stuk lager is dan in Nederland. "Ik vind dat je het openbaar vervoer goed moet maken en de prijzen moeten inderdaad betaalbaarder worden. Maar dat kan onder andere doordat we meer partijen kunnen toelaten op het spoor."

Deelvervoer

Om de bereikbaarheid te verbeteren pleit hij ervoor om meer deelvervoer, zoals bijvoorbeeld deelauto’s of deelfietsen, binnen het openbaar vervoer te laten toelaten in gebieden waar er minder vraag is. "Juist in die gebieden stelt de PvdA voor om lege bussen heen en weer te laten rijden, dat is allesbehalve duurzaam. Je kan daar beter inzetten op vervoer op maat. Dus meer vraaggericht, in plaats van aanbodgericht."

In Zeeland gebeurt dit al, zegt hij. "Ze kijken daar wat de vraag is op een bepaald moment en hoe je ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer, wat door de gemeente georganiseerd wordt, kan ingezet worden aan de randen van de dag waarbij het op bepaalde plekken rustiger is. Zo kunnen mensen er alsnog gebruik van maken, zonder dat je een lege bus heen en weer laat rijden. Ik vind dat we verstandiger moeten omgaan met de schaarse middelen."

Bekostiging

Ook kraakt hij een kritische noot over de bekostiging van het plan. Zo stelt de Partij van de Arbeid voor om de belastingen op vermogens en bedrijven te verhogen. "Waar ik echt van geschrokken ben, is dat dit plan betaald moet worden door de hardwerkende Nederlander", zegt het Kamerlid. "De PvdA belast juist die groep mensen die vermogend is al keihard. Nu komt er een nieuw idee dat opeens van diezelfde belasting betaald moet worden."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren