VVD-Kamerlid Judith Tielen: 'Nieuwe coronawet is stap vooruit'

13 december 2022 · Leestijd 2 min

VVD-Kamerlid Judith Tielen vindt het een goede zaak dat er een permanente pandemiewet komt. Daarbij vindt ze dat het coronatoegangsbewijs ook een plek zou moeten krijgen in het wetsvoorstel. "Ik vind dat we als medewetgevers ook over dat soort maatregelen moeten spreken."

"We hebben bij de coronapandemie gezien dat de Wet publieke gezondheid, die eigenlijk de volksgezondheid moet beschermen tegen ernstige infectieziekten, niet goed voldeed", zegt Tielen in Dit is de Dag (Radio 1). "Daarom zijn er veel spoedwetten en tijdelijke wetten geweest en dat is niet hoe we democratisch om moeten gaan met de balans tussen de gezondheid van mensen en de vrijheid om te doen en laten wat je wil."

Daarbij vindt ze de democratische borging belangrijk. "Het wetsvoorstel ziet eigenlijk toe op de manier waarop we als Kamer ook meebeslissen of een infectieziekte ernstig genoeg is om een pakket aan maatregelen in gang te zetten." Vervolgens moet er ook worden nagedacht welke maatregelen daar wel en niet bij horen, zegt ze: "Wat mij betreft is dat nog niet een compleet stuk."

Coronatoegangsbewijs

Het liefst wil je met zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen een zo groot mogelijk effect bereiken, zegt ze. Het coronatoegangsbewijs behoort volgens dit wetsvoorstel niet tot die mogelijkheden.

Maar wat Tielen betreft, zou die ook in het lijstje mogen. "Ik vind dat we als medewetgevers ook over dat soort maatregelen moeten spreken", zegt Tielen. "Dat we er in ieder geval debat over moeten voeren om die balans weer te wegen tussen vrijheid en gezondheid en in hoeverre de maatregel dan effectief is, net als de andere."

Maatregelen

Er klinkt ook kritiek: namelijk dat je nooit precies weet elke maatregelen goed werken. "Veel liever zouden we meer houvast hebben", beaamt Tielen. "Alleen deze wet is wat dat betreft echt een stap vooruit op dat wat we al hadden. Er zit ook een aantal momenten in waarop we als Kamer echt worden meegenomen in keuzes van het kabinet."

Over een paar maanden wordt er weer over het wetsvoorstel gesproken: "Wat mij betreft voeren we in de tussentijd het debat over wat we verwachten dat de effectiviteit van bepaalde maatregelen is en hoe we dat afwegen."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren