VVD-Kamerlid Mariëlle Paul: 'Toezicht op weekendscholen scheidt juist kaf van het koren'

8 december 2022 · Leestijd 2 min

VVD-Kamerlid Mariëlle Paul is blij met het plan van onderwijsminister Wiersma om ook 'informele' scholen (zoals religieuze weekendscholen) onder toezicht van de Onderwijsinspectie te stellen. 'Om kinderen volwaardig mee te laten doen, is het belangrijk dat ze een volwaardige basis meekrijgen.'

"Wat je zou moeten willen is dat elk kind veilig, vrij en goed onderwijs krijgt", vindt Paul in Dit is de Dag. "Dat geldt voor het reguliere onderwijs, maar wat mij betreft net zozeer voor het informele onderwijs."

Toezicht zorgt er juist voor dat het kaf van het koren wordt gescheiden, zegt Paul. "Ik ben ervan overtuigd dat het bij de meeste weekendscholen hartstikke goed gaat en dat het een verrijking en verbreding is van het reguliere onderwijs dat ze al krijgen. Maar daar waar sprake is van excessen en kinderen gedachtegoed meekrijgen waarbij ze opgroeien met hun rug naar onze samenleving, dat kunnen we niet goed vinden. Bijvoorbeeld als kinderen meekrijgen dat andersgelovigen de doodstraf moeten krijgen."

Volwaardige basis

Daarbij stelt ze dat zulk gedachtegoed niet goed is voor de kansen van de kinderen. "Ik vind het heel belangrijk dat kinderen een goeie basis meekrijgen. Dat zit hem enerzijds in goed leren rekenen, schrijven en lezen, maar ook in meekrijgen wat de normen en waarden in dit land zijn. Om ze volwaardig mee te laten doen, is het belangrijk dat ze een volwaardige basis meekrijgen."

De aanname dat het plan vooral bedoeld is om religieuze, in het bijzondere islamitische scholen, aan te pakken, deelt ze niet: "Als een kind naar een weekendschool gaat waar geleerd wordt dat de wereld bestuurd wordt door reptielen of dat rechters niet serieus genomen moeten worden, dan wil ik dat ook aanpakken."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren