VVD-raadslid Myron von Gerhardt: 'Dwing mensen niet om te verhuizen'

16 februari 2023 · Leestijd 3 min

Myron von Gerhardt, raadslid voor de VVD in Amsterdam, vindt het geen goed idee om dwang uit te oefenen op mensen om te verhuizen als hun kinderen het huis uit zijn. Daarmee reageert hij op nieuwe plannen van het stadsbestuur in de strijd tegen woningnood.

Het raadslid is geen voorstander van dwang op dit vlak: "Je zou maar je hele leven iets hebben opgebouwd in een mooi huis. Je kinderen verlaten het nest, wat vaak al een spannend moment is. En de volgende dag krijg je een brief op de deurmat: u moet uw woning uit want uw kinderen wonen hier niet meer. Ik denk niet dat we dat moeten willen", zegt hij in Dit is de Dag (Radio 1).

Ook vreest hij dat deze maatregel gezinnen uit de stad wegjaagt: "Als je het vooruitzicht hebt dat je op een gegeven moment gedwongen het huis uit moet, zou ik me toch twee keer afvragen of dit nou de plek is waar ik mijn herinneringen op wil bouwen. Als je mensen kan motiveren om eruit te gaan of ze kiezen er zelf voor, is dat hartstikke goed voor de doorstroming. Maar dwang lijkt me nooit een middel dat we moeten inzetten."

Verkoop huurwoningen

Hij zet ook vraagtekens bij het plan om de verkoop van sociale huurwoningen door wooncorporaties tegen te gaan. “Zij geven zelf aan dat ze dat nodig hebben om door te kunnen blijven bouwen en de energietransitie van al die andere woningen te doen. Daarnaast wordt landelijk ook met corporaties gewerkt aan een plan dat iedereen die in een sociale huurwoning woont, straks de mogelijkheid moet krijgen om die zelf te kopen. Dat is mooi voor je eigen toekomstperspectief."

Ook levert dit volgens hem geld op in het laatje voor de corporaties, die er volgens extra woningen van kunnen bouwen: "Daardoor maak je drie mensen blij met de verkoop van één woning." 

Andere middelen

Toch is de woningnood serieus. Rechtvaardigt het doel niet de middelen? "Zo’n maatregel kan altijd voor iemand behulpzaam zijn, maar je moet je afvragen of dit het juiste middel is. We zien dat we in Amsterdam steeds kleiner zijn gaan bouwen, dus volgens mij moeten we er juist op inzetten dat we veel grotere gezinswoningen blijven bouwen."

Zijn partij ziet meer heil in andere maatregelen: "Zo zouden veel ouderen in hun eigen wijk willen blijven wonen, daarmee kan je al wat op gang helpen. Ook moet er meer gebouwd worden in het middensegment, zodat meer sociale huurwoningen vrijkomen. Als je gaat werken met dwang, geef je mensen ontzettend veel stress."

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren