'Waterschappen zijn hartstikke nuttig, maar de vraag is of kiezers een geïnformeerde keuze kunnen maken'

2 maart 2023 · Leestijd 2 min

Als het aan journalist Chris Aalberts ligt, worden de waterschapsverkiezingen afgeschaft. "Ze doen hartstikke nuttig werk, maar de vraag is of kiezers een geïnformeerde keuze kunnen maken."

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet eens weten in welk waterschap ze wonen. Aalberts snapt dat wel: “De informatie is er niet. De keuzes zijn veel te technisch. Die partijen vinden grotendeels toch hetzelfde. Dan wordt het toch wel een arme toestand”, vindt hij.

Hij vindt dat kandidaten duidelijker campagne moeten voeren, want ze zijn nu nauwelijks zichtbaar. Hij vindt dat experts het waterbeheer zouden moeten doen. “De algemene besturen van de waterschappen kunnen niet aantonen dat ze toegevoegde waarde hebben boven experts”, vindt hij.

Hogere opkomst

De waterschapsverkiezingen hebben de laatste jaren wel een hogere opkomst. Dit komt omdat ze tegelijk worden gehouden met de Provinciale Statenverkiezingen. "Dat is op zich goed nieuws, maar het heeft niks met de waterschappen te maken. Mensen krijgen ook een stembiljet voor de waterschappen en dan vullen ze die ook maar in...", zegt Aalberts. 

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Laat je inspireren