Wethouder: Diftar is beter voor het milieu en goedkoper

15 juli 2022 · Leestijd 2 min

Axel Boomgaars, voormalig wethouder in Ouder-Amstel, voerde een Diftar-systeem in voor de afvalverwerking.

Boomgaars (lid van GroenLinks) is overtuigd dat Diftar een goed systeem is. In dit systeem betaal je geen vast bedrag meer voor het ophalen van je afval, maar betaal je per zak of per kilo. "Uit onderzoek blijkt dat burgers gemiddeld minder kosten maken", zegt Boomgaars in Dit is de Dag. "Als je één keer een vast bedrag aftikt, ga je er wat makkelijker mee om. Maar als je bij elke zak 50 cent moet betalen (zoveel was het in Ouder-Amstel), geeft dat een prijsprikkel."

'Verplicht afval scheiden leidde in Arnhem tot enorme bende op straat'

Lees ook over:

'Verplicht afval scheiden leidde in Arnhem tot enorme bende op straat'

Sinds de invoering van Diftar bespaarde Ouder-Amstel bijna de helft van het restafval: "Er wordt meer gft gescheiden, meer textiel, meer glas, dus het heeft ook wel echt effect voor het milieu."

Diftar krijgt veel kritiek, zoals bijvoorbeeld van hoogleraar Beleid en Economie, Raymond Gradus, die onder andere zegt dat er vaker restafval in het pmd-afval terecht komt:

Hoogleraar Raymond Gradus: laat burgers geen plastic afval scheiden

Lees ook over:

Hoogleraar Raymond Gradus: laat burgers geen plastic afval scheiden

Maar Boomgaars is het niet eens met die kritiek: "Uit onderzoek blijkt dat helemaal niet", zegt hij. Ook van burgers komt er overigens veel kritiek, zegt hij: "Afval is emotie, zeiden mijn ambtenaren altijd..."

In Arnhem werd net als in Ouder-Amstel ook Diftar ingevoerd, maar dit leidde daar tot veel zwerfafval, zegt de lokale SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. De partij wist een referendum af te dwingen.

'Verplicht afval scheiden leidde in Arnhem tot enorme bende op straat'

Lees ook over:

'Verplicht afval scheiden leidde in Arnhem tot enorme bende op straat'