Zorgeconoom: ‘Huisartsen moeten zich zelf ook committeren aan het Zorgakkoord’

13 september 2022 · Leestijd 2 min

Niet alleen de overheid, maar ook huisartsen moeten zich commiteren aan het nieuwe Zorgakkoord. Dat zegt Marcel Canoy, hoogleraar aan de VU op het gebied van gezondheidseconomie.

Eerder deze week legden huisartsen het zorgakkoord naast zich neer, omdat ze er onvoldoende vertrouwen in dat het zorgakkoord wordt uitgevoerd. Iets dat Canoy deels begrijpt. “Dit soort zorgakkoorden kunnen weleens ontaarden in goede bedoelingen”, erkent hij in de uitzending van Dit is de Dag. Zo snapt hij dat de vorige zorgakkoorden vrijblijvendheid konden impliceren, maar was dat niet alleen aan de overheidskant.

Zo wijzen de huisartsen erop dat er na het vorige zorgakkoord 80 miljoen is blijven liggen waar ze wel recht op hadden. “Tijdens de evaluatie van het vorige akkoord kon niet worden geconstateerd dat de toezeggingen voor extra geld niet waren nagekomen”, zegt Canoy. “Daarbij ook niet of de afgesproken prestaties van huisartsen zijn nagekomen. Dat wil niet zeggen dat deze niet geleverd zijn. Maar als je een akkoord sluit wat niet vrijblijvend is, moeten daar aan twee kanten commitments zijn. Het is belangrijk dat dit aan twee kanten gecontroleerd kan worden.”

Eén van de dingen die huisartsen graag willen, is meer tijd (en bekostiging) voor patiënten met complexe problematiek. “Het is prima als er voor huisartsen nu boter bij de vis komt als zij daadwerkelijk meer tijd aan bepaalde dingen kwijt zijn”, zegt Canoy. “Maar dan moet er van allebei de kanten netjes gemeten kunnen worden of de afspraken worden nagekomen. Dat is nu het lastige: we kunnen het niet goed evalueren vanuit het verleden. Dus het is goed als dit zorgakkoord ondertekend gaat worden, er ook afspraken worden gemaakt hoe dit door een onafhankelijke partij gemeten gaat worden.”

Wat vind jij?

Ik ben na dit artikel
omdat ik