Houden we er een dubbele moraal op na als het om dieren gaat?

Vergelijk je mening

In Nederland gaan we op een verschillende manier om met dieren. Zo vinden we het varken uit de bio-industrie lekker op de barbecue en tegelijk vertroetelen we de hond als ons eigen kind. Houden we er een dubbele moraal op na als het om dieren gaat?