Houden we er een dubbele moraal op na als het om dieren gaat?

Houden we er een dubbele moraal op na als het om dieren gaat?