Ga naar zoekveld

Dit is de dag

In hoeverre spelen supermarkten een rol in de stikstofcrisis?

In hoeverre spelen supermarkten een rol in de stikstofcrisis?

Na het blokkeren van snelwegen, blokkeren boeren sinds deze week ook distributiecentra van supermarkten. Voorlopig zijn de boeren niet van plan om daar weg te gaan. Volgens de supermarkten is dit onterecht, omdat zij geen partij zijn in het conflict tussen de boeren en de overheid. Wat is hun rol in deze stikstofcrisis?

Lees meer

Wat is de rol van supermarkten bij de stikstofcrisis?

Dit is de dagkwestieopinievisietoekomst...

Als we naar hetzelfde kijken, zien we vaak iets anders. Dit is de dag is een perspectieven-carrousel waar verschillende opinies rond de actualiteit worden verzameld en gecureerd. Je krijgt altijd een perspectief te zien dat zich buiten je eigen bubbel bevindt.

Bestaat God?

Bestaat er een god? Voor sommige mensen is het de vraag der vragen...

Moet de overheid excuses maken voor het slavernijverleden?

Met Keti Koti wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Wordt het niet eens tijd dat de overheid officieel excuses maakt?

Houden we er een dubbele moraal op na als het om dieren gaat?

Hoe kan het dat we onze huisdieren vertroetelen en tegelijkertijd kiloknallers uit de bio-industrie eten?

Moet de politie trekkers van de snelweg vegen?

Hoe denken Nederlandse christenen over de afschaffing van het landelijk abortusrecht in Amerika?

Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijk recht op abortus te schrappen, maakt veel los. Door dit besluit kunnen staten voortaan zelf beslissen in hoeverre ze abortus toestaan. Het besluit dat nu is genomen, kwam mede op gang door christelijke conservatieve krachten. Hoe kijken Nederlandse christenen er zelf naar? Lees deze perspectieven: